Přírodní památka Louka u Brodských

Chřibská 40744
Přírodní památka byla zřízena k ochraně jedinečné mokré louky v prosinci roku 1997. Na jaře zde množství rozkvetlých orchidejí vytváří dojem fialového koberce.
Na tomto území bylo nalezeno 158 druhů vyšších rostlin, zejména druhy rostoucí na zamokřených místech, jako je například štírovník bažinný nebo sítina ostrokvětá. Z orchidejí zde kromě prstnatce májového, roste ještě bradáček vejčitý, vyskytuje se zde také tuřice Davallova. Vyskytují se zde i zajímavé druhy živočichů, například myška drobná a některé druhy kobylek.

Ubytování v okolí

Penzion Bamako Penzion Bamako
Chřibská
(0,63km)
Chata na Pohodu Chata na Pohodu
Chřibská
(0,77km)
Chata Chřibská Chata Chřibská
Chřibská
(1,17km)
Rekreační středisko Bajtlich Rekreační středisko Bajtlich
Chřibská
(1,68km)
Penzion Permon, Chřibská Penzion Permon, Chřibská
Chřibská
(1,70km)
toplist